۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه

جزوه حسابداری , مدیریت 6
مديريت استراتژيک منابع انسانيتوصيف دوره درسی
اين دوره هم به بحث طراحي و هم اجراي استراتژي‌هاي مديريت منابع انساني مي‌پردازد و شامل دو موضوع اصلي است؛ اول اينکه چگونه درباره ابعاد مديريت دارايي‌هاي انساني سازمان به صورت سيستماتيک و استراتژيک بيانديشيم و دوم اينکه به منظور اجراي اين سياست‌ها و نيل به مزيت رقابتي چه کارهايي بايد انجام شود. در اين دوره از جايگاه يک مدير عمومي، موضوعات منابع انساني (نظير سيتم‌هاي پاداش، مديريت عملکرد، سيستم‌هاي منابع انساني داراي عملکرد بالا، آموزش و توسعه، استخدام، نگهداري، قوانين فرصت‌هاي برابر شغلي، تنوع نيروي کار و روابط مديريت ـ اتحاديه) از منظر استراتژيک بررسي مي‌شود.

درس ها

http://www.ziddu.com/download/5675925/15-660Spring-2003.zip.html


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر