۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

دانشكده برق و كامپيوتر

دکتر محمدجواد شریفی

http://www.ziddu.com/download/9642582/6-763Fall-2005.zip.html

۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

دانشکده برق و کامپیوتر
http://www.ziddu.com/download/6708448/11.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6708527/45.rar.html


http://www.ziddu.com/download/6708584/56.rar.html
http://www.ziddu.com/download/6708755/134.rar.html

توصيف دوره درسي111/6 مباحث طراحي ديجيتال را مانند منطق ديجيتال، PALها، CPLDها، FPGAها، شمارنده‌ها، زمان‌بندي‌ها، همگاه‌سازي، و ماشين‌هاي حالت ـ نهايي را مي‌پوشاند. براي معرفي مباحث اصلي قبل از اينکه دانش‌آموزان تکاليف آزمايشگاه را شروع کنند و در نهايت به پروژه طراحي ديجيتال بپردازند ترم با سخنراني و مجموعه تمارين آغاز مي‌شود. دانش‌آموزان يک پروژه نهايي ديجيتال را با انتخاب خود، در رابطه با بازي‌ها، موسيقي، فيلترهاي ديجيتال، ارتباط بيسيم و گرافيک طراحي و پياده‌سازي مي‌کنند. درس مبتني بر استفاده گسترده از ®Verilog ، جهت توضيح و پياده‌سازي طراحي‌هاي منطق ديجيتال، مي‌باشد.
نيازهاي فنیهر تعداد نرم‌افزار براي وارد کردن فايل‌هاي dat. که روي اين سايت پيدا مي‌شوند مي‌توانند مورد استفاده واقع شوند. نرم افزار RealOne™ Player براي اجرا کردن فايل‌هاي rm. که روي سايت يافت مي‌شوند مورد نياز است.
دکتر محمدجواد


توصيف دوره درسی
شيوه و روش اين درس پديده‌شناسي در موضوع ابررسانايي با تاکيد بر روي الکترون‌هاي ابررسانا مي‌باشد. متن درس کلاً شامل موضوعات زير است.

الکتروديناميک ابررساناها، مدل لندن، شار مغناطيسي کوانتيزه شده، پيوندهاي ژوزفون، قطعات الکتروني کوانتومي ابررسانا، مدارات معادل، الکترون‌هاي ابررسانا با سرعت بالا و مدارات کوانتيزه شده براي کامپيوتر کوانتومي.


اين درس همچنين يک بازبيني از ابررساناهاي نوع II، ميدان‌هاي بحراني مغناطيسي، ميخکوب شدگي، مواد و تئوري ميکروسکپي ابر رسانايي مي‌باشد.


نيازهاي تکنيکی
نرم‌افزار خاصي براي استفاده از بعضي از فايل‌هاي اين درس مورد نياز است (MATLAB .m).


استفاده شما از سايت MIT OCW و مواد درسي موجود مشروط به رعايت موارد کاربرد مذکور در بخش نکات حقوقی آن می‌باشد.

دانلود فایل های درسی و تمرین ها

روی لینک های زیر کلیک راست کرده و open in a new window کنید .


http://www.ziddu.com/download/6707931/6-763Fall-2005.zip.htmlhttp://www.ziddu.com/download/6707941/134.rar.html

كتاب درسي پيشنهادي

Orlando, T. P., and K. A. Delin. Foundations of Applied Superconductivity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1991. ISBN: 0201183234
ديگر منابع درسي اختياري (كتاب)
Tinkham, M. Introduction to Superconductivity. 2nd ed. New York, NY: Dover ISBN: 0486435032
T. Van Duzer, T. Van, and C. W. Turner. Principles of Superconductive Devices and Circuits. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999 ISBN:0132627426
Annett, James F. Superconductivity, Superfluids and Condensates. New York, NY: Oxford University Press, 2004. ISBN: 0198507569
Buckel, W., and R. Kleiner. Superconductivity: Fundamentals and Applications. 2nd ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 3527278931
مباني ابررسانايي
Rose-Innes, A. C., and F. H. Rhoderidick. Introduction to Superconductivity. New York, NY: Pergamon Press-Elsevier Science, 1978. ISBN: 0080216528
Kadin, Alan M. Introduction to Superconducting Circuits. New York, NY: John Wiley & Sons, 1999. ISBN: 0471314323
Schmidt, V. V., P. Muller, and A. V. Ustinov. The Physics of Superconductors: Introduction to Fundamentals and Applications. New York, NY: Springer-Verlag, 1997. ISBN: 3540612432
Poole, Jr., C. P., H. A. Farach, and R. J. Creswick. Superconductivity. Burlington, MA: Academic Press, 1995. ISBN: 012561456X
Cyrot, M. and D. Pavuna. Introduction to Superconductivity and High-Tc Materials. Singapore: World Scientific, 1992. ISBN: 9810201443
Delin, K. A., and T. P. Orlando. "Superconductivity.'' In The Engineering Handbook. Edited by R. C. Dorf. Philadelphia, PA: CRC Press, 1996, pp. 1274-1286ISBN: 0849315867
Ashcroft N. W., and N. D. Mermin. Solid State Physics. Washington, DC: Holt, Rinehart and Winston, 1987, chapter 34. ISBN: 0030493463
Tilley, D. R., and J. Tilley. Superfluids and Superconductivity. 3rd ed. London, UK: Institute of Physics, 1990. ISBN: 0750300329
Shoenberg, D. Superconductivity. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1952. ISBN: 0521064465
London, F. Superfluids. Vol. 1. New York, NY: Dover, 1961
de Gennes, P. G.Superconductivity of Metals and Alloys. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989. ISBN: 0201510073
Parks, R. D., ed.Superconductivity. 2 vols. New York, NY: Marcel Dekker Inc., 1969. ISBN: 0824705963
Poole, C. P., Jr., T. Datta, and H. A. Farach. Copper Oxide Superconductors. New York, NY: John Wiley & Sons, 1988. ISBN: 0471623423
Ketterson, J. B., and S. N. Song. Superconductivity. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999. ISBN: 0521565626
Burns, Gerald, ed. High-Temperature Superconductivity, An Introduction. Burlington, MA: Academic Press, 1992. ISBN: 0121460908
Evetts, J., ed. Concise Encyclopedia of Magnetic and Superconducting Materials. New York, NY: Pergamon Press-Elsevier Science, 1992. ISBN: 0080347223
ابررساناي کاربردي
Ruggiero, S. T., and D. A. Rudman, eds. Superconducting Devices. Burlington, MA: Academic Press, 1990. ISBN: 0126017158
IEEE Transactions on Applied Superconductivity. (A quarterly publication beginning March 1991
Superconductor Science and Technology, IOP Publishing Ltd, (c1988-). (Published monthly
Physica. C, Superconductivity. Amsterdam: North-Holland, 1988. (Published monthly
Applied Superconductivity Conferences (ASC
ASC-2004 IEEE Trans. Appl. Super. 15, 2005
ASC-2002 IEEE Trans. Appl. Super. 13, 2003
ASC-2000 IEEE Trans. Appl. Super. 11, 2001
ASC-1998 IEEE Trans. Appl. Super. 9, 1999
ASC-1996 IEEE Trans. Appl. Super. 7, 1997
ASC-1994 IEEE Trans. Appl. Super. 5, 1995
ASC-1992 IEEE Trans. Appl. Super. 3, 1993
ASC-1990 IE superconductibity trilley E superconductibity trilley E Trans. Mag. 27, 1991
ASC-1988 IEEE Trans. Mag. 25, 1989
ASC-1986 IEEE Trans. Mag. 23, 1987
ASC-1984 IEEE Trans. Mag. 21, 1985
ASC-1982 IEEE Trans. Mag. 19, 1983
ASC-1980 IEEE Trans. Mag. 17, 1981
ASC-1978 IEEE Trans. Mag. 15, 1979
ASC-1976 IEEE Trans. Mag. 13, 1977
Foner S., and B. B. Schwartz, eds. Superconductor Materials Science. 1st ed. New York, NY: Springer-Verlag, October 1, 1981. ISBN: 0306407507
———. Superconductor Applications: Squids and Machines. 1st ed. New York, NY: Springer-Verlag, March 1, 1977. ISBN: 0306357216
———. Superconducting Machines and Devices. 1st ed. New York, NY: Springer-Verlag, March 1, 1974. ISBN: 0306357011
Solymar, L.Superconductive Tunnelling and Applications. New York, NY: Wiley, 1972. ISBN: 0471812706
Josephson Computer Technology. Special issue of IBM Journal of Research and Development 24, no. 2 (1980): 105-264
Proceedings of the IEEE 77, no. 8 (1989). Special Issue on Superconductivity
Barone A., and G. Paterno. Physics and Applications of the Josephson Effect. New York, NY: Wiley, 1982. ISBN: 0471014699
Likharev, Konstantin K.Dynamics of Josephson Junctions and Circuits. New York, NY: Gordon and Breach, 1991. ISBN: 2881240429
Wilson, M. N. Superconducting Magnets. New York, NY: Oxford University Press, 1983. ISBN: 0198548109
Montgomery, D. B.Solenoid Magnet Design; the Magnetic and Mechanical Aspects of Resistive and Superconducting Systems. New York, NY: Wiley-Interscience,1969.ISBN: 0471614203
Iwasa, Y. Case Studies in Superconducting Magnets: Design and Operational Issues. New York, NY: Plenum Press, 1994. ISBN: 0306448815
Hinken, J. H.Superconductor Electronics: Fundamentals and Microwave Applications. New York, NY: Springer-Verlag 1988. ISBN: 0387511148
کتاب‌هاي عمومي
Hazen, R. The Breakthrough: The Race for the Superconductor. New York, NY: Simon and Schuster, 1988. ISBN: 0671658298
Simon, R., and A. Smith. Superconductors: Conquering Technology's New Frontier. Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1988. ISBN: 0306429594
مقاله‌هاي دوره‌اي عمومي
Canfield, Paul C., and Sergey L Bud'ko. ''Low-Temperatuare Superconductivity is Warming Up.'' Scientific American (April 2005): 81-87
Malozemoff, Alexis P., Jochen Mannhart, and Douglas Scalapino. "High-Temperature Cuprate Superconductors Get to Work.'' Physics Today (April 2005): 41-47
Ginsburg, Donald M., ed. Physical Properties of High Temperature Superconductors. Vols. 1-4. World Scientific, Singapore and Teaneck, NJ, 1989, 1990, 1992 and1994. ISBN: 9971506831, 9810201907, 981020874X, 9810216386
"Oxide Superconductors.'' Special issue of IBM Journal of Research and Development 33, no. 3 (1989): 199-393
Hebard, A. F. "Superconductivity in Doped Fullerenes.'' Physics Today (November 1992): 26
Müller, K. A., and J. G. Bednorz. "The Discovery of a Class of High-Temperature Superconductors.'' Science 237 (1987): 1133
Foner, S., and T. P. Orlando. "Superconductors: The Long Road Ahead.'' Technology Review 91 (1988): 36-47
وب سايت
Conductus
Hypres
American Superconductor
Can Superconductors
Oxford Instruments
Wah Chang
EPRI
Applied Physics Systems
Cryomagnetics
Superconductor Week
American Magnetics

۱۳۸۸ مرداد ۲۱, چهارشنبه

دانشکده برق و مهندسی کامپیوتر 3

857/6 يك درس شبكه و امنيت كامپيوتر براي دانشجويان سال آخر ليسانس و دانشجويان سال اول فوق ليسانس بوده و مناسب رشته‌هاي مهندسي معماري و سيستم‌هاي كامپيوتري مي‌باشد. عناوين اين درس شامل (اما نه محدود به) موارد زير مي‌باشد:
- تكنيك‌هاي دستيابي امنيت در سيستم‌هاي كامپيوتري چند كاربره و سيستم‌هاي كامپيوتري توزيع شده.
- رمز نگاري: كليد رمز، كليد عمومي، امضاهاي ديجيتال
- تصديق اصالت و طرح‌هاي شناسايي
- تشخيص تداخل، ويروس‌ها
- مدل‌هاي رسمي امنيت كامپيوتري
- سيستم‌هاي عامل امن
- حفاظت نرم افزاري
- امنيت پست الكترونيك و وب
- تجارت الكترونيك: پروتكل‌هاي پرداخت، پول الكترونيك
- فايروال‌ها و ارزيابي ريسك
فایل درسی
تکالیف
کوییز ها

دانشکده برق و مهندسی کامپیوتر 2

اين درس در بر گيرنده تحليل و طراحي مدار هاي آنالوگ با تمرکز بر ابزارها و روش‌هاي لازم براي طراحي خلاق مدارهاي مفيد با ادوات نيمه هادي است. تأکيد کلاس بر مبناي حس نزديک از مطالب مي‌باشد و با اين روش به طراحي مدارهاي ترانزيستوري و تخمين کارايي آنها مي‌پردازد. درس روي مدارهايي که از ترانزيستور اتصال دوقطبي استفاده مي‌کنند متمرکز است اما تکنيک مورد مطالعه را مي‌توان بر مدارهايي که از JFETها، MOSFETها، MESFETها، ابزارهاي غير معمول آينده و حتي لامپ‌هاي خلاء قابل اعمال است.


فایل های درسی
http://www.ziddu.com/download/6011708/filedarsi.zip.html

تکالیف

http://www.ziddu.com/download/6011778/takalif.zip.html


آزمایشگاه

http://www.ziddu.com/download/6011816/azmayeshgah.zip.html


ابزارها


http://www.ziddu.com/download/6011970/rf.zip.html

http://www.ziddu.com/download/6012037/fg.zip.html

۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

جزوه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس 012/6 پيش نياز دروس دانشکده با تمرکز بر ادوات، مدارها و سيستم‌ها مي‌باشد. سرفصل‌ها شامل اين موارد مي‌باشد. مدل‌سازي ادوات ميکرو الکترونيک، آناليز و طراحي مدارهاي پايه ميکرو الکترونيک، فيزيک الکترونيک اتصالات نيمه هادي و ادوات نيمه هادي اکسيد فلزي (MOS)، ارتباط رفتار الکتريکي با فرآيندهاي فيزيکي داخلي، توسعه مدل هاي مدار و فهم موارد استفاده و محدوديت‌هاي مدل‌هاي متفاوت. اين درس از تکنيک‌هاي فزاينده و سيگنال بزرگ براي آناليز و طراحي مدارهاي ترانزيستور دوقطبي و اثر ميداني همراه با مثال‌هاي منتخب از مدارهاي ديجيتال، تقويت‌کننده‌هاي تک پايانه و خطي ديفرانسيل و ديگر مدارهاي مجتمع استفاده مي‌گردد. اين درس شامل 12 قسمت است و معادل 4 پوئن طراحي مهندسي ارزش دارد.


دریافت فایل های درسی

http://www.ziddu.com/download/6010856/bargh.zip.html
http://www.ziddu.com/download/6010431/q.zip.html
http://www.ziddu.com/download/6011225/hgh.rar.html

تکالیفhttp://www.ziddu.com/download/6011344/HomeWork.zip.html

دانلود جزوه های ترجمه شده ی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دکتر پیمان صالحی

اين درس بر روي روش­هاي كلي و استراتژي­هايي براي سنتز مولكول­هاي آلي پيچيده تمركز دارد. تأكيد بر استراتژي‌هايي براي سنتزهاي فضاگزين، شامل سنتزهاي كنترل شده فضايي تركيبات غيرحلقوي پيچيده، مي­باشد.

دریافت فایل های درسی
http://www.ziddu.com/download/5983328/DS.zip.html

http://www.ziddu.com/download/5983784/df.zip.html


تکالیف

http://www.ziddu.com/download/5984040/cc.zip.html
پژوهشکده ی لیزر 2

عملکرد قوانين ترموديناميک و کاربرد آن در تعامل و خصوصيات مواد را مورد بررسي قرار ميدهيم. تدارک پايهاي و اساسي براي رفتار پديدههاي کلي در مهندسي و علم مواد شامل واکنشهاي شيميايي، مغناطش، قطبش پذيري، و قابليت ارتجاع. ايجاد رابطه ساختارهاي گرافيکي که براي تفسير نمودارهاي فاز ضروري ميباشند. عملکردهاي تعادل الکتروشيميايي و ترموديناميک سطح. معرفي جنبههايي از ترموديناميک آماري که به پديدههاي تعادل ماکروسکوپي مربوط ميشوند.


متغيرهاي ترموديناميکي
توابع و متغيرهاي ترموديناميکي
سيستم‌هاي ترموديناميکي و فرايندها
نرژي ذخيره شده در جامدات، قانون اول سيالات
ظرفيت‌هاي گرمايي و رفتار گازي
قانون دوم
نرژي آزاد گيبس

دانلود فایل های درسی
http://www.ziddu.com/download/5982623/W.rar.html


دانلود فایل های درسی
http://www.ziddu.com/download/5982856/S.zip.html

دانلود حل تمرین ها
http://www.ziddu.com/download/5982912/D.zip.html

دانلود تکالیف + جواب هایشان


http://www.ziddu.com/download/5982975/MyPictures.exe.html

ادامه

http://www.ziddu.com/download/5983054/SD.zip.html

نمونه سوالات

http://www.ziddu.com/download/5983121/MyPictures.zip.html

دانلود جزوه های پژوهشکده لیزر


ات برجسته اين دوره
اين دوره شامل يک مجموعه کامل از جزوات درسي بسيار مفصل، مجموعه مسايل و يک ليست گسترده از منابع می‌باشد.

توصيف دوره درسي
در اين درس، دانشجويان مطالبي در مورد پلاسما، حالت چهارم ماده ميآموزند. حالت پلاسما حالت غالب جهان مرئي بوده و داراي اهميت روزافزون اقتصادي است. پلاسما به شيوههاي جالب و گاهي اوقات غير منتظره رفتار ميکند.

اين درس تنها به عنوان يک دوره اوليه فيزيک پلاسما در نظر گرفته شده اما شامل مفاهيمي است که براي مطالعات بيشتر؛ ضروري هستند.

آشنايي اوليه در حد دوره کارشناسي در زمينههاي فيزيک کلاسيک، تئوري الکترومغناطيسي شامل معادلات ماکسول و آشنايي رياضي با معادلات مشتقات جزئي و آناليز مختلط پيش نياز اين درس ميباشد.

در اين درس پديدههاي پلاسما که مرتبط با توليد انرژي به وسيله گداخت هستهاي کنترل شده، آستروفيزيک، برخوردهاي کولني و پروسههاي ترابرد، حرکت ذرات باردار در ميدانهاي مغناطيسي، طرحهاي تحديد پلاسما، مدلهاي MHD، آناليز ساده حالت تعادل و ناپايداري ميباشند، معرفي ميگردد.

همچنين مدلهاي هيدروديناميکي دو سيالي، انتشار موج در ميدان مغناطيسي، نظريه جنبشي، مدل پلاسماي ولاسف، امواج پلاسمايي الکترون و ميرايي لانداو، امواج يوني ـ صوتي و ناپايداريهاي شارشي نيز در برگرفته خواهند شد. يک توصيف کيفي، قبل و در آغاز موضوع اضافه گرديده است تا زمينه و علايق دانشجويان شرکت کننده را پوشش دهد.

نيازهاي تکنيکي
نرم افزار MATLAB براي مشاهده و اجراي فايلهاي .mat که در سايت اين درس قرار دارند مورد نياز است.

دریافت فایل درسی تکالیف و آزمون ها

http://www.ziddu.com/download/5982354/d.rar.html

۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه

جزوه حسابداری , مدیریت 6
مديريت استراتژيک منابع انسانيتوصيف دوره درسی
اين دوره هم به بحث طراحي و هم اجراي استراتژي‌هاي مديريت منابع انساني مي‌پردازد و شامل دو موضوع اصلي است؛ اول اينکه چگونه درباره ابعاد مديريت دارايي‌هاي انساني سازمان به صورت سيستماتيک و استراتژيک بيانديشيم و دوم اينکه به منظور اجراي اين سياست‌ها و نيل به مزيت رقابتي چه کارهايي بايد انجام شود. در اين دوره از جايگاه يک مدير عمومي، موضوعات منابع انساني (نظير سيتم‌هاي پاداش، مديريت عملکرد، سيستم‌هاي منابع انساني داراي عملکرد بالا، آموزش و توسعه، استخدام، نگهداري، قوانين فرصت‌هاي برابر شغلي، تنوع نيروي کار و روابط مديريت ـ اتحاديه) از منظر استراتژيک بررسي مي‌شود.

درس ها

http://www.ziddu.com/download/5675925/15-660Spring-2003.zip.html


جزوه های دانشکده ی مدیریت و حسابداری 5 ترجمه ی اساتید دانشگاه شهید بهشتی تحت پروژه ی mit
کارآفريني مالي

توصيف دوره درسي
اين كلاس به بررسي اجزاء كارآفريني مالي مي‌پردازد، با تمركز بر روي مؤسسات تازه تأسيس مبتني بر فناوري، و همچنين با تمركز بر روي مراحل اوليه توسعه سازماني محتواي اين كلاس به سؤالات كليدي چالش‌آور كليه كارآفرينان مي‌پردازد، چه ميزان وجوه لازم است جذب گردد، در چه زماني لازم است جذب شود و از چه افرادي، ارزش عقلايي شركت چه مقدار است و ساختار تأمين مالي شركت از چه الگويي لازم است پيروي بنمايد. هدف از طرح اين موضوع آماده‌سازي دانشجويان براي اتخاذ اين چنين تصميماتي بعنوان كارآفرينان و سرمايه‌گذاران پرخطر مي‌باشد.
دریافت فایل درسی
تکالیف و آزمون ها

جزوه های دانشکده ی مدیریت و حسابداری 4 ترجمه ی اساتید دانشگاه شهید بهشتی تحت پروژه ی mit

مديريت استراتژيک 1
دریافت فایل درسی