۱۳۸۸ تیر ۲۷, شنبه

جزوه های ادبیات و علوم انسانی ترجمه شده توسط اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران تحت پروژه ی دانشگاه MIT 3دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورتوصيف دوره درسياين دوره درس در جهت آشنايي دانشجويان با بعضي از مشارکت‌هاي يونان باستان با سنت فلسفي و علمي غرب است. ما زنجيره گسترده‌اي از مضامين بنيادي فلسفي را مورد آزمون قرار خواهيم داد از جمله؛ طبيعت، قانون، عدالت، دانش، شرافت، خوشبختي و مرگ. همچنين تأکيد زيادي بر تحليل‌هاي مباحث موجود در متن‌ها خواهيم داشت.

درس ها

سقراط


http://www.ziddu.com/download/5659308/03.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659309/02.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659310/04.pdf.html

دانش و یادگیری http://www.ziddu.com/download/5659376/07.pdf.html

پارادوکس احتياطيhttp://www.ziddu.com/download/5659377/05.pdf.html

جاودانگي و روحhttp://www.ziddu.com/download/5659378/06.pdf.htmlhttp://www.ziddu.com/download/5659445/10.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659446/09.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659447/12.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659448/13.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659449/08.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659450/11.pdf.html

ارسطو بر پايه افلاطون


http://www.ziddu.com/download/5659587/17.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659588/15.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659589/14B.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659590/18.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659591/14A.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659592/16.pdf.html

خوشبختي فضيلت ضعف اراده دوستی ذره‌نگاري اپيکوري اخلاق‌گرايي اپيکوري مرگ

http://www.ziddu.com/download/5659650/26.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659651/22.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659652/23.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659653/21.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659654/24.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659655/19.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659656/25.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659657/20.pdf.html

متن‌هاي مورد بررسي در جلسات TAP

http://www.ziddu.com/download/5659723/08.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659724/03.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659725/05.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659726/06.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659727/01.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659728/02.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659729/07.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659730/04.pdf.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر