۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

جزوه هاي ادبيات و علوم انساني ترجمه شده ي mit توسط استادان شهيد بهشتي 2

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دكتر كيوان زاهدي

زبان و ساختار آن 2


توصيف دوره درسي
اين دوره شما را با برخي نتايج و نظرات مهم حاصل از تحقيقات نيم قرن گذشته در زمينه نحو آشنا خواهد ساخت. براي شما بسياري از مسائل و داده­هاي فراواني را مورد بررسي قرار خواهيم داد تا از آن طريق بتوانيد مطالبي را در رابطه با اين دوره فرا گيريد. گاه نيز کارهاي مرتبطي را در زمينه فراگيري زبان و روند آن مطرح خواهيم کرد. کلاس بر روي نظريه و و استدلال­هاي لازم براي اين نظريه­ها به منظور يافتن جزييات تحليل­هاي ويژه تاکيد خواهد کرد. همزمان شما مکانيسم رويکرد ويژه­اي را فرا خواهيد گرفت (که گاه نحو اصول و پارامتر­ها ناميده مي­شود).

درس ها

از واژگان تا گروه­ها
- تصوير کلي: 3 مثال
- سلسله مراتب پنجگانه
- جهاني­هاي گرينبرگ
- پارامترها (حرکت پرسشواژه)
http://www.ziddu.com/download/5589380/pdf2.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589381/pdf1.pdf.html
ساختار­ سازه­اي و آزمونهايي براي تشخيص ساختار سازه اي
- پاره گفتار ها، حرکت، حذف، مرجعدارها به عنوان تستي براي تشخيص سازه‌­ها
- نظريه ايکس تيره: هسته‌ها
- نقش­هاي تتايي
- متمم‌ها و توصيف کننده­ها
- تخصيص‌گرهاhttp://www.ziddu.com/download/5589390/pdf5.pdf.html

شرط خواهري درگزينش" و بعضي نتايج آن
- اشاره ضمني به مسئله اکتساب
- تعديل شرط خواهري مفهوم "هسته" را ارائه مي کند.
- گروه متمم نما و گروه تصريفي
- انحراف آشکار از شرط خواهري به واسطه حرکت.
- "قلب نحوي" در زبان ژاپني

http://www.ziddu.com/download/5589391/pdf3.pdf.html

ساختار دستور زبان
- قاعده حرکت: قلب نحوي در زبان ژاپني
- جهاني­ها کدامند؟ شرايط فرضيه يکساني اعطاي نقش تتايي(UTAH)


http://www.ziddu.com/download/5589392/pdf4.pdf.html

حرکت هسته
- انحراف آشکار از شرط خواهري در زبان­هاي فعل دومي (آلماني، هلندي، سوئدي، واتا ...)
- حرکت فعل به جايگاه تصريف در زبان فرانسه
زبانهاي داراي ساختار فعل فاعل مفعول VSO(ايرلندي، ولزي و...) و فرضيه دروني بودن فاعل در گروه فعليژ

http://www.ziddu.com/download/5589458/pdf7.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589459/pdf10.pdf.html


نظريه حالت
- نظام­هاي ساختواژي حالت
- نظريه حالت و توزيع متمم­ها
http://www.ziddu.com/download/5589460/pdf6.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5589461/pdf8.pdf.html


حرکت صفت
- جملات مجهول و ارتقاء به جايگاه فاعل
- مجهول بودن در بند و گروه اسمي
- جملات مجهول با فاصله در مقابل نظارت ضمير انتزاعي(PRO)
- نظارت فاعلي‌ در مقابل نظارت مفعولي
http://www.ziddu.com/download/5589462/pdf9.pdf.html


و ادامه ي مطلبhttp://www.ziddu.com/download/5589513/pdf18.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589514/pdf14.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589515/pdf19.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589516/pdf11.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589517/pdf12.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589518/pdf17.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589519/pdf13.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589520/pdf20.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589521/pdf15.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5589522/pdf21.pdf.html

تکالیف

http://www.ziddu.com/download/5658905/assignment8.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658906/assignment4.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658907/assignment2.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658908/assignment7.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658909/assignment11.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658910/assignment6.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658911/assignment1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658912/assignment3.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658913/assignment9.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5659053/Solo12.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5658914/assignment10.pdf.html


پاسخ ها

http://www.ziddu.com/download/5659054/Solo5.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5659055/assignment-12.pdf.htmlهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر