۱۳۸۸ تیر ۲۷, شنبه

دانلود جزوه های ترجمه شده دانشکده مدیریت وحسابداری

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد


توصيف دوره درسي
تأكيد اين درس بر تئوري‌هاي مالي و شواهد تجربي براي تصميم‌گيري‌هاي مختلف در زمينه سرمايه‌گذاري استوار مي‌باشد. سرفصل‌هاي مورد بحث در اين درس عبارتند از: تئوري پرتفوي (Portfolio Theory)، مدل‌هاي تعادلي قيمت اوراق بهادار (شامل مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تئوري قيمت‌گذاري (آبيتراژ)، رفتار قيمت اوراق بهادار، كارايي بازار سرمايه، ارزيابي عملكرد و مديريت مالي رفتاري (Behavioral Finance).

درس ها
http://www.easy-share.com/f/1326013496/shahid beheshti

http://www.ziddu.com/download/5660938/07.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660939/05.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660940/08-09.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660941/11.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660942/06.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660943/10.pdf.html

تکالیفhttp://www.ziddu.com/download/5661141/ps2.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5661142/ps4.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5661143/ps3.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5661144/ps5.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5661145/ps1.pdf.html


آزمون ها همراه با پاسخ هایشان

http://www.easy-share.com/f/1326013499/hessabdari

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر