۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

دانلود جزوه های پژوهشکده لیزر


ات برجسته اين دوره
اين دوره شامل يک مجموعه کامل از جزوات درسي بسيار مفصل، مجموعه مسايل و يک ليست گسترده از منابع می‌باشد.

توصيف دوره درسي
در اين درس، دانشجويان مطالبي در مورد پلاسما، حالت چهارم ماده ميآموزند. حالت پلاسما حالت غالب جهان مرئي بوده و داراي اهميت روزافزون اقتصادي است. پلاسما به شيوههاي جالب و گاهي اوقات غير منتظره رفتار ميکند.

اين درس تنها به عنوان يک دوره اوليه فيزيک پلاسما در نظر گرفته شده اما شامل مفاهيمي است که براي مطالعات بيشتر؛ ضروري هستند.

آشنايي اوليه در حد دوره کارشناسي در زمينههاي فيزيک کلاسيک، تئوري الکترومغناطيسي شامل معادلات ماکسول و آشنايي رياضي با معادلات مشتقات جزئي و آناليز مختلط پيش نياز اين درس ميباشد.

در اين درس پديدههاي پلاسما که مرتبط با توليد انرژي به وسيله گداخت هستهاي کنترل شده، آستروفيزيک، برخوردهاي کولني و پروسههاي ترابرد، حرکت ذرات باردار در ميدانهاي مغناطيسي، طرحهاي تحديد پلاسما، مدلهاي MHD، آناليز ساده حالت تعادل و ناپايداري ميباشند، معرفي ميگردد.

همچنين مدلهاي هيدروديناميکي دو سيالي، انتشار موج در ميدان مغناطيسي، نظريه جنبشي، مدل پلاسماي ولاسف، امواج پلاسمايي الکترون و ميرايي لانداو، امواج يوني ـ صوتي و ناپايداريهاي شارشي نيز در برگرفته خواهند شد. يک توصيف کيفي، قبل و در آغاز موضوع اضافه گرديده است تا زمينه و علايق دانشجويان شرکت کننده را پوشش دهد.

نيازهاي تکنيکي
نرم افزار MATLAB براي مشاهده و اجراي فايلهاي .mat که در سايت اين درس قرار دارند مورد نياز است.

دریافت فایل درسی تکالیف و آزمون ها

http://www.ziddu.com/download/5982354/d.rar.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر